skip to Main Content

NATJEČAJ: IDEJNA KONCEPTUALNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA SKICA ZA PROSTOR STAROG PAZARA U ŠIBENIKU

Raspisan je javni, opći, anketni, dvostupanjski, I. stupnja složenosti, anonimni

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNE KONCEPTUALNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE SKICE ZA PROSTOR STAROG PAZARA U ŠIBENIKU

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, OIB: 55644094063, tel: 022/431-000, e-mail: press@sibenik.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Šibenik (DAŠ), Kralja Zvonimira 7A, 22 000 Šibenik, OIB: 37445171341, tel: 091 765 5449, e-mail: info@d-a-si.hr

REGISTARSKI BROJ HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: 60-18/ŠI-UA/NJN

Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati.

VRSTA NATJEČAJA: konceptualni, urbanističko-arhitektonski, javni, opći, anketni, dvostupanjski, I. stupnja složenosti, anonimni

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejne konceptualno urbanističko-arhitektonske skice za prostor Starog pazara u Šibeniku

SVRHA I CILJ

Cilj natječaja je pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga za prostor Starog pazara u Šibeniku.

Cilj ovog natječaja je i pokušati poboljšati pristup oblikovanju javnih prostora. Riječ je o zahvatima koji nemaju jasno definiran program, zahvatima manjeg mjerila, urbanoj opremi, rješavanju urbanističkih problema na razini studije, sitnim intervencijama u već formiranim ambijentima i slično.

Smatrajući da bi takvi prostori trebali proći kroz model natječaja koji bi doveo do više rješenja na kojima bi se razvila rasprava o prostoru, izrađen je natječaj konceptualno-anketnog karaktera koji će se provesti na konkretnom prostoru Starog pazara, u kojem se problematičnim smatra nedovoljna iskorištenost inače novouređenog prostora.

Pomoću konceptualno-anketnog natječaja pokušala bi se izbjeći hiperprodukcija radova s jedne strane, istovremeno nudeći investitoru veći izbor radova koji su prošli filter struke. Metodologija pristupa natječaju i njegova selekcija kroz dva stupnja omogućavaju ravnopravno sudjelovanje svim kandidatima. Pristup natječaju je motivirajući, od svakog sudionika se očekuje da već kroz svoju prijavu pokaže senzibilitet za određenu tematiku te se tako odmah potiče na kritičko razmišljanje o konkretnom problemu u izgrađenom prostoru.

OPIS NATJEČAJNE PROCEDURE

Natječaj je po stupnju provedbe dvostupanjski.

U prvom stupnju potrebno je poslati odgovor na natječajni zadatak (uvid u zatečeno stanje i tekstualni osvrt) na temelju kojih će Ocjenjivački sud odabrati pet (5) radova za koje smatra da su najbolje odgovorili na kontekst zadanog prostora. Svi odabrani timovi dobivaju obeštećenje. Temeljem rezultata prvog stupnja natječaja vrši se, u slučaju potrebe, korekcija natječajnog programa za drugi stupanj natječaja. Radovi odabrani u prvom stupnju razrađuju se u drugom stupnju prema zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda.

U drugom stupnju odabrani timovi izrađuju idejnu skicu. Nakon predaje idejne skice Ocjenjivački sud ocjenjuje sve radove te dodjeljuje tri (3) nagrade.

Nakon žiriranja održat će se javna prezentacija radova te će se otvoriti diskusija o javnom prostoru.

Svi natjecatelji ostaju anonimni do završetka drugog stupnja natječaja. Temeljem rezultata prvog stupnja, Ocjenjivački sud dostavlja primjedbe svim natjecateljima uz obavijest onima koji su stekli pravo na natjecanje u drugom stupnju. Obavijesti se dostavljaju pojedinačno autorima putem e-mail adrese. Natjecatelji koji su stekli pravo natjecanja u drugom stupnju, predaju radove pod šifrom dodijeljenom u prvome stupnju.

ROKOVI

1. STUPANJ

Početak natječaja je utorak, 10. travnja 2018.

Rok za predaju je do nedjelje, 29. travnja 2018. u 23:59 sati.

Selekcija na temelju zaprimljenih radova trajat će do petka, 11. svibnja 2018.

Rok za postavljanje pitanja je do nedjelje, 15. travnja 2018.

Odgovori na pitanja bit će dostavljeni natjecateljima do srijede 18. travnja 2018.

2. STUPANJ

2. stupanj natječaja započinje u petak, 11. svibnja 2018.

Rok za predaju je do petka 1. lipnja 2018, u 23:59 sati.

Rok za postavljanje pitanja je do četvrtka 17. svibnja 2018.

Rok za odgovore je do ponedjeljka, 21. svibnja 2018.

Nakon predaje natječajnih radova žiriranje traje do petka 15. lipnja 2018.

Rezultati Natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila u roku tri dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda i objavljeni u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te na webu Društva arhitekata Šibenika; d-a-si.hr i Hrvatske komore arhitekata; arhitekti-hka.hr u roku tri dana od donošenja odluke Ocjenjivačkog suda, odnosno do ponedjeljka, 18. lipnja 2018.

Pitanja natjecatelja se šalju na adresu e- pošte: natjecaj.sibenik@gmail.com.

Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se digitalno u PDF formatu, na adresu e- pošte: natjecaj.sibenik@gmail.com.

Svi prilozi dostavljaju se bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri zaprimanju biti označeni šifrom.

Prijave koje stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

NAGRADE

Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti obeštećenja i nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

1. STUPANJ

Pet (5) obeštećenja od po 2.000,00 kn neto

2. STUPANJ

Prva nagrada 8.000,00 kn neto

Druga nagrada 4.800,00 kn neto

Treća nagrada 3.200,00 kn neto

OCJENJIVAČKI SUD

1) prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda

2) Željko Burić, dr. med., gradonačelnik

3) Dario Crnogaća, mag.ing.arch., predstavnik DAŠ-a

ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA: Marko Chiabov, mag.ing.arch.

TEHNIČKA KOMISIJA: Petra Zaninović, mag.ing.arch.

TAJNICA NATJEČAJA: Ana Selak, mag.ing.arch.

Cjeloviti OGLAS O RASPISU NATJEČAJA i ostale informacije dostupni su na web-u provoditelja – http://d-a-si.hr/web/2018/04/10/natjecaj-za-izradu-idejne-konceptualno-urbanisticko-arhitektonske-skice-za-prostor-starog-pazara-u-sibeniku/

DAŠ / Društvo arhitekata Šibenik

A    Kralja Zvonimira 7A, 22 000 Šibenik

T    +385 91 765 5449

M   info@d-a-si.hr

W   www.d-a-si.hr

Back To Top