skip to Main Content

Natječaj: ARHITEKT – stručno osposobljavanje

Poštovane kolegice i kolege
Imamo namjeru zaposliti jednu/jednog arhitekticu/arhitekta u okviru programa za stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u periodu od godine dana. Nakon tog roka, u koliko budemo obostrano zadovoljni, moguć je prijem za stalno kao što smo i do sada radili.
Kontakt mob. 099-5515014 ili e.mail: zeljko@vukusicarhitekti.com

Vukušić arhitekti d.o.o.

Back To Top