skip to Main Content

Najava javnog, međunarodnog, anketnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci

Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke urbana transformacija Delte i luke Baroš prepoznata je kao gradski projekt, realizacijom kojeg se događa bitan koncepcijski pomak u prostornoj i urbanističkoj organizaciji grada. Naime ukidanjem lučke funkcije, svojim prostornim, sadržajnim i lokacijskim potencijalom Delta treba postati generator razvoja, prepoznatljiv gradski ‘landmark’ i inicirati urbanu preobrazbu centra grada. Prenamjena lučkih sadržaja u gradske se temelji na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj raspravi kojom je definirana potreba za integracijom javnih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi aktivnog suživota grada, luke i mora.

N_delta 0

Slijedeći Generalni urbanistički plan grada Rijeke, područje Delte podijeljeno je u dvije namjenske cjeline: Sjeverna Delta, površine oko 4 ha, namijenjeno je podizanju novog gradskog parka, dok je Južna Delta, površine oko 10 hektara, područje mješovite namjene. Područje luke Baroš namjenjuje se za luku nautičkog turizma – marinu površine akvatorija oko 9.3 hektara, a s kopnenim dijelovima 10,4 hektara. Potez Mrtvog kanala zadržava funkciju sportske luke površine 4,1 hektara, a vodotok Rječine otvara i temu aktivnog međuodnosa vode i budućeg uređenog urbanog ambijenta.

Vjerujemo da i ova, uopćena informacija otvara pogled na urbani potencijal koji navedeni prostor posjeduje kao i zahtjevnost njegove integracije u već izgrađeno i aktivno urbano tkivo, te jasno pokazuje na svrhu provedbe javnog natječaja i njegovu opravdanost.

Cilj natječaja je definiranje najuspješnijih modela za transformaciju Delte iz izoliranog lučkog područja u integrirani prostor za razvoj grada. Od natjecatelja se očekuju prijedlozi koji će iskoristiti potencijal 30 hektara kopnene i vodene površine u centru Rijeke za realizaciju najvažnijeg urbanističkog projekta u novijoj povijesti grada.

U kontekstu sagledavanja vrijednosti Delte kao urbanog prostora, potrebno je voditi brigu o stvaranju interakcijskih odnosa između već izgrađenih i formiranih dijelova grada i Delte kao područja nove urbanizacije. Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti koje otvara spoj mora i grada.

Od natjecatelja se očekuje da kroz planersku viziju predlože nove prostorne strukture i urbane matrice sa ciljem da preoblikovani prostor svojom novom kvalitetom preraste lokalne okvire i pozicionira Rijeku kao primjer uspješne prakse  preobrazbe lučkih gradova na Mediteranu.

 

 

 

Back To Top