skip to Main Content

MUZIL STARTER

 

zelena istra  i              praksa zadruga

vas pozivaju na konferenciju

 

 

Novi start – korištenjem napuštenih prostora do urbane obnove

 

9.6.2015. godine

Muzil, Pula, napuštena upravna zgrada

 

 

Nakon dugogodišnjeg procesa deindustrijalizacije i demilitarizacije gradovi se suočavaju s nepreglednim površinama napuštenih zona, objekata i infrastrukture. Istovremeno je gradski prostor postao jedan od temeljnih ekonomskih resursa za razvoj post-industrijskog špekulativnog gospodarstva. Ova dva procesa su, u uzajamnom djelovanju, dovela do osnovnog proturječja suvremenog života u gradu, a to je da što više gradovi posjeduju napuštenih prostora, to su oni sve nedostupniji vlastitim građanima. Grad Pula sa svojim napuštenim vojnim područjima nije iznimka u tom procesu.

Pitanje koje si je tim stručnjaka postavio i koje bi koferencija “Novi start” željela dotaknuti je kako dokinuti to proturječje? Kako možemo iskoristiti gradski prostor kao resurs za opći razvoj društva? Kako možemo aktivirati napuštena područja, a da od toga profitira i gospodarstvo i zajednica?

Jednodnevna međunarodna konferencija u Puli okuplja stručnjake iz polja arhitekture, urbanizma, ekonomije, društvenog poduzetništva i civilnog sektora koji će, na primjeru poluotoka Muzila, raspravljati o europskim praksama korištenja napuštenih objekata, ekonomskim učincima urbane obnove i potencijalu koje društveno poduzetnišvto posjeduje u razvoju lokalne zajednice. Cilj rasprave je kvalitetna razrada projekta “Muzil starter” kojim se želi aktivirati objekte na Muzilu u svrhu društvenog i kulturnog poduzetništva.

muzil_starter

Novi start – korištenjem napuštenih prostora do urbane obnove


9.6.2015. godine
Muzil, napuštena upravna zgrada

Radni program konferencije
09:00 – 10:30 Razgledavanje Muzila
10:30 – 11:30 Otvaranje konferencije, Dušica Radojčić, Zelena Istra – predstavljanje
projekta “Muzil starter”; Emil Jurcan, Praksa – “Korištenje vs. renta:
prostorne mogućnosti oslobođene od razmjenske vrijednosti”
11:30 -12:00 Pauza za kavu
12:00 – 12:30 Film “Muzil starter”, autor Vjekoslav Gašparović
ARHITEKTURA
12:30 – 13:00 Helena Sterpin, Praksa – «Privremeno korištenje napuštenih zgrada na
Muzilu, prostorni i financijski aspekti»
13:00 – 13:30 Ida Križaj i Idis Turato, Rijeka – “Društveno-kulturni centar Hartera”
13:30 – 14:00 Ana Džokić, STEALTH.unlimited, Rotterdam, Beograd – “Stanovanje:
obnova zajedničkog i podruštvljavanje nerešenog”
14:00 – 15:00 Pauza za ručak
UPRAVLJANJE
15:00 – 15:30 Nives Miošić, GONG – «Modeli upravljanja javnim dobrima»
15:30 – 16:00 Isabella Inti, Matteo Persichino e Giulia Cantaluppi, Temporiuso, Milano
– “Temporary use spaces: possible activators for another economy and new
communities?”, predavanje na englskom («Privremeno korištenje prostora:
mogući aktivatori drugačije ekonomije i novih zajednica?»)
16:00 – 16:30 Diskusija
16:30 – 17:00 Pauza za kavu
EKONOMIJA
17:00 – 17:30 Bojan Bajić, Inoviraj d.o.o., – “Muzil starter – analiza troškova i
koristi”
17:30 – 18:00 Teo Petričević, Act grupa/CEDRA HR – “Društveno poduzetništvo kao
pokretač razvoja lokalne zajednice”
18:00 – 18:30 Goran Jeras, Etička banka – «Modeli financiranja društvenog
poduzetništva Ethical bank»
18:30 – 19:00 Diskusija i zatvaranje
Radni jezik konferencije : hrvatski i engleski
Večera u hotelu “Pula” samo za sudionike koji odsjedaju u hotelu.
Organizacija ove konferencije realizirana je u suradnji s Heinrich Böll Stiftungom – Ured za
Hrvatsku i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva putem projekta ”Sudjelovanjem i
društvenom kontrolom do zaštite javnih dobara”, te putem projekta «INcreasing TRAnsparency
in WAter and SPace management”, koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Više o konferenciji saznajte ovdje.

Back To Top