skip to Main Content

Međunarodni otvoreni natječaji objavljeni u Češkoj republici

01.09.2015 Karlov Univerzitet, najstariji univerzitet u srednjoj Evropi je objavio otvoreni konkurs Kampus Albertov na arhitektonsko rješenje istaživačkih centara – Biocentra i Globcentra. Radi se o izuzetnoj investiciji jednoj od najvećh investicjia Karlova Univerziteta u proteklih 100 godina.

posjetite: http://kampusalbertov.cuni.cz/

ili na stranici Češke Arhitektonske Komore

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/kampus-albertov-2013-biocentrum-globcentrum

kampus albertov

07.09.2015 Grad Brno je objavio urbanističko takmičenje, koje ima za cilje rješnje na 140 hektara zemiljišta. Radi se o lokaciji u koju je uključena i glavn željeznička stanica koja se nalazi ispod zidina fortifikacionog sistema.

posjetite: www.budoucnostcentrabrna.cz

ili na stranici Češke Arhitektonske Komore

https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/budoucnost-centra-brna

Brno1_small

Back To Top