skip to Main Content

KINGSPAN letak > Novi koncept panela zasnovan na nano tehnologiji!

Sigurno znate za Kingspanov Fire Safe koncept negorivih Isophenic (IPN) panela koji su napravili revoluciju na tržištu. Nakon spomenutog koncepta, Kingspan ponovo ide korak dalje.

Početkom 2012. godine, Kingspan počinje sa primjenom THERMALsafe tehnologije zasnovane na optimizaciji proizvodnih procesa i primjeni naprednih tehnologija poput nanotehnologije, što će omogućiti kupcima Kingspan proizvoda dodatne prednosti pri uštedi energije uz pomoć trenutno najbolje “Lambda” vrijednosti na tržištu (λ= 0,0202 W/mK)!

THERMALsafe omogućava “Lambda” vrijednost koja je približno 15% bolja od konkurentskih PUR/PIR panela.

Konkretno, to znači da THERMALsafe Kingspan panel u istoj debljini ima ca 15 % bolju vrijednost izolacije od konkuretskih panela.

Mi ne pretendiramo biti “zeleni”, mi to već jesmo: mi znamo da zgrade igraju vrlo važnu ulogu u naporima EU ka smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova, jer predstavljaju približno 40% ukupne potrošnje energije.

Stavili smo sve svoje resurse i investicije na raspolaganje stvaranju prvog izolacijskog panela na međunarodnom tržištu koji nastaje primjenom nanotehnologije. To je ujedno prvi i jedini panel na tržištu Hrvatske koji svojim kupcima omogućuje korištenje prednosti ove napredne tehnologije.

Kingspan d.o.o.
Gorjanovićeva 22, Zagreb 10000
Tel: +385 (0)1 464 8051
Fax: +385 (0)1 464 8052
info@kingspan.hr
www.kingspan.hr

Back To Top