skip to Main Content

Izložba hrvatsko-austrijskog slikara Bernharda Eyba (1888-1978)

Poštovani,
Ovdje možete pronaći informacije o Izložbi pionira modernog slikarstva Bernharda Eyba (1888-1978) “Nevidljivo u vidljivom” koju ćemo otvoriti 09.04.2013. u Hotelu Mozart u Opatiji i o međunarodnoj konferenciji “Umjetnost i dobrobit” koja će se povodom toga održati 12.04.2013. također u Hotelu Mozart.
Veselimo se Vašem dolasku!
Društvo prijatelja waldorfske pedagogije.

Bernhard Eyb je kao student majstorske klase bečke akademije  i kasnije pod izravnim utjecajem Rudolfa Steinera, jedan od pionira modernog slikarstva u Europi. Radi se o putujućoj izložbi od 22 ulja na platnu, koja je netom prije Opatije bila postavljena u Berlinu, a nakon Opatije ide u Basel. To su rijetko viđena djela koja svojim bojama, ugođajem i temama posebno djeluju na svakog promatrača. U Hrvatskoj do sada nije postavljena niti jedna izložba slikara koji su direktno djelovali nadahnuti utjecajem Rudolfa Steinera velikog europskog filozofa, odgajatelja, pisca i umjetnika.

Izložbu će otvoriti profesor dr Dr Wolfgang Sassmannshausen koji je kao umjetnikov prijatelj osobno bio zamoljen za brigu o slikama nakon  Bernhardove smtri.

BERNHARD EYB (1888-1978)

Bernhard Eyb rođen je 1888. u Puli u Hrvatskoj, a umro 1978. u Beču u Austriji, gdje je veći dio života živio i radio. Pohađao je oficirsku školu i nakon toga majstorsku klasu bečke Akademije umjetnosti kod profesora H. Tichya i Josefa Jungwirtha. Bio je djelatan kao predavač i slikar. Slikao je uglavnom akvarele, pejzaže, portrete, kao i  simboličke i mitološke slike.

Berhard se sa Rudolfom Steinerom prvi put susreo 1921. godine za vrijeme oslikavanja prve male kupole Goetheanuma u Dornachu u Švicarskoj. Od tog trenutka njegova cijeloživotna umjetnička aktivnost bila je posvećena impulsu koji je dobio susretom s tim poznatim filozofom, umjetnikom i misliocem.  Od 1930. aktivno je izlagao u Beču, Grazu, Klagenfurtu, Brnu  i Goetheanumu u Dornachu, sve do nacističke zabrane 1938. godine. Netom prije smrti zamolio je svoje prijatelje da brinu o slikama i da ih javnosti pokažu tek 30 godina nakon njegove smrti. Od tada do danas postavljene su velike izložbe njegovih djela u mnogim gradovima kao što su Basel, Berlin, Herdecke i Beč.

Back To Top