skip to Main Content

Dracomerx letak > Zaštitite fasadu kuće od kiše i vlage

ImperGuard

Ukoliko fasada nije dobro napravljena ili nije zaštićena,  voda i vlaga će prodirati u unutrašnjost kuće.

Kao posljedica prodora vode javlja se vlaga koja uništava glet i boju na unutarnjim zidovima, a česta je i pojava gljivica.

Zato, zaštitite kuću impregnacijskim premazom IMPERGUARD.

Saznajte više

 

Predstavljamo: AKWALASTIK 5.0

Akwalastik

Visokofleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz

  • Jednostavna i brza aplikacija
  • Mogućnost nanošenja na postojeće podloge
  • Optimalna prionjivost na različite vrste podloga
  • Na proizvod se direktno lijepe keramičke pločice
  • Premoštava pukotine na podlozi do 2 mm

Saznajte više

 

DRACOMERX d.o.o.
Mažuranićevo šetalište 14
21000 Split
Tel: 021/340 820
Fax: 021/322 729
www.dracomerx.com

Back To Top