skip to Main Content

Dracomerx letak > Sanacija podruma ili konobe zbog vlaženja ili propuštanja vode

Sanacija podruma ili konobe

Kišno i vlažno vrijeme na vidjelo donose sve nepravilnosti i propuste kod hidroizolacije podruma. Vlaženje zidova ili čak propuštanje vode u podrum najčešći su problemi. Problem se rješava tako da se napravi vodonepropusna „kada“ s unutrašnje strane objekta polimercementnim premazom AKWALASTIK 5.0.

Saznajte više »

 

Predstavljamo: VOLTEX

Voltex

Jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija

  • Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada
  • Minimalna priprema podloge
  • Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na VOLTEXu
  • Robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na VOLTEX
  • Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
  • Jednostavna obrada kritičnih detalja
  • Neškodljiv za okoliš

Saznajte više »

 

Projekti: Krčki most

Krčki most

Projektni zadatak je bio projektirati i izvesti hidroizolaciju koja bi se izvela na starom sloju asfaltnog mastika, nakon skidanja nosivog i habajućeg sloja asfalta i izvornog hidroizolacijskog sloja koji je izveden nakon završetka mosta 1980. godine te reparacija betonske podloge na kojoj je izveden. Uz sve navedeno, bilo je vrlo važno smanjiti troškove skidanja, odvoženja i deponiranja mastika te omogućavanje da se promet odvija i tijekom odvijanja radova.
Analizom mogućih rješenja odabran je sustav poliuretansko bitumenskog hidroizolacijskog premaza Akwagard PB-2K kao optimalno rješenje.

Više o samom projektu saznajte ovdje.

 

DRACOMERX d.o.o.
Mažuranićevo šetalište 14 21000 Split
Tel: 021/340 820
Fax: 021/322 729
www.dracomerx.com

        

 

Back To Top