skip to Main Content

Dizajn i edukacija – tema za deset

07_foto-Martina Gibicar

Nakon dupkom punih prostorija Društva arhitekata Rijeka na otvorenju Izložbe za Deset,  pozivamo Vas na javnu raspravu koja će se održati 11. veljače 2013. od 18 – 21 sat na istom mjestu, u Dežmanovoj 2a u obliku pravokutnog stola radnog naziva Dizajn i edukacija – tema za deset. Organizator javne rasprave je Građevinska tehnička škola u Rijeci u sklopu obljetnice deset godina smjera Dizajner unutrašnje arhitekture (i Izložbe za deset).

Raspravu promatramo kao priliku da se na jednom mjestu okupe predstavnici škole, struke, školstva, fakulteta, lokalne vlasti i ministarstva kako bismo zajedno raspravili aktualne teme vezane uz probleme edukacije dizajna. Cilj nam je doprinijeti boljoj komunikacije među obrazovnim institucijama te unaprijediti odnos između edukacijskih programa i potreba tržišta rada, te općenito doprinijeti boljoj percepciji uloge dizajna u društvu i gospodarstvu.

U raspravi će pored ostalih sudjelovati slijedeći uvaženi gosti:

– Damir Bralić, grafički dizajner, docent na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Umjetničkoj akademiji u Splitu, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija
– Dr. sc. Ivica Mitrović, docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, Potpredsjednik Hrvatskog dizajnerskog društva
– Silvije Novak, arhitekt, 3LHD
– Gordana Paškvan Budiselić, arhitekt, Agencija za strukovno obrazovanje, Viša stručna savjetnica za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju, geologiju, rudarstvo i naftu
– Zvjezdana Prohaska, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, viša savjetnica
– Nikola Radeljković, produkt dizajner, Numen/ForUse, član Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva
– Nenad Roban, dizajner nakita, docent na Akademiji primijenjenih umjetnosti Rijeka, Pročelnik odsjeka za primijenjenu umjetnost
– Ivan Šarar, Grad Rijeka, Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu
– Idis Turato, arhitekt i publicist, docent na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
– Majda Leskovar, prof., OŠ Kostrena, ŠPUR, voditelj Županijskog stručnog vijeća za likovnu umjetnost
– Moderator rasprave je Branimir Paškvan dipl. dizajner, profesor stručnih predmeta u Građevinskoj tehničkoj školi Rijeka

Fotografije sa otvorenja možete pogledati u našoj galeriji (foto by Martina Gibičar).

 

Back To Top