skip to Main Content

DANI LOKALNOG ANGAŽMANA, ŠIBENIK

U Šibeniku od 23. do 25. rujna 2016. godine, u organizaciji Sobe DAŠ i Zavičajne škole, održat će se drugi Dani lokalnog angažmana.

Dani lokalnog angažmana zamišljeni su kao trodnevno događanje koje će okupiti sudionike različitih struka kako bi se kroz radionicu, predavanja i zajedničku diskusiju pokušalo utvrditi probleme, te ispitati različite mogućnosti korištenja javnog prostora i revitalizacije napuštenih objekata koji se nalaze na području nekadašnje vojarne Minerska.

U dnevnom dijelu programa održavat će se arhitektonska radionica, dok će se u večernjim satima odvijati predavanja u gradskoj jezgri.

Predavanja će održati stručnjaci iz područja arhitekture, antropologije, šumarstva. Teme o kojima će govoriti su kritički turizam, urbani vrtovi, intervencije u javnom prostoru, upravljanje napuštenim prostorima. Gosti predavači su Sonja Leboš, Dafne Berc, Tomislav Soldo, Bojan Mucko, Saša Šimpraga, Vice Krnčević, Emil Jurcan, te članovi Sobe DAŠ.

U sklopu Dana održat će se izložba radova šibenske umjetnice Lane Stojičević.

Za kraj događanja je predviđena prezentacija projekata nastalih na arhitektonskoj radionici na kojoj će i građani imati priliku vidjeti različite prijedloge iskorištavanja potencijalnog prostora grada koji je trenutno izvan funkcije.

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Splitu i Zagrebu, te ostali zainteresirani pozvani su da pošalju svoju prijavu za sudjelovanje na radionici na e-mail adresu soba@d-a-si.hr najkasnije ponedjeljka 19. rujna 2016. godine.

Cilj Dana lokalnog angažmana je bolje upoznati građane i struku s vlastitim gradom, odnosno njegovim zapuštenim, marginaliziranim i nedovoljno valoriziranim prostorima, ali i preispitati ulogu arhitekture u današnjem funkcioniranju i oblikovanju grada.

Kako je bilo na Danima lokalnog angažmana u svibnju možete pročitati na http://d-a-si.hr/web/2016/06/ 01/osvrt-na-dane-lokalnog- angazmana/

Soba DAŠ je sekcija mladih Društva arhitekata Šibenik, osnovana u listopadu 2012. godine.

Ciljevi Sekcije su predstavljanje i afirmiranje mladih šibenskih arhitekata (do 35. godina) te studenata arhitekture i njihovih radova na arhitektonskoj i kulturnoj sceni grada Šibenika, ali i šire.
U svom djelovanju Sekcija organizira i provodi projekte koji su od interesa za članove Sekcije i građane Šibenika, a sve s ciljem uključivanja mladih u probleme gradskog prostora te pokušaja da se isti riješe.

Zavičajna škola je projekt udruge Borel s posebnim naglaskom na arhitekturu i urbanizam jer je taj dio društvenog angažmana trenutno ocijenjen kao najkritičnija točka tranzicije Šibenika iz industrijskog u turističko središte.

Back To Top