skip to Main Content

d3 Natural System 2013.

d3 je organizacija iz New Yorka koja se bavi promoviranjem i izdavaštvom arhitektonski i umjetničkih projekata s naglaskom na preispitivanje inovativnih i ”novih” misli.

Natural System je godišnji idejni natječaj koji je organiziran prvi put 2009. godine. Natural system potiče i prepoznaje ideje koje u arhitekturi preispituju teme ekologije kroz napredne tehnologije, materijale i društvene intervencije.

Natural System 2013. natječaj stavlja naglasak na prijedloge koji se dotiču teme održivosti kroz preispitivanje ponašanja i tokova u okolišu. U skladu sa samom temom, pretpostavka je da arhitektura nije samo puka forma, već i proces koji uključuje više od konvencionalnih svojstava pripisanih ”građevinama”. Iako bi prijedlozi trebali biti tehnološki isplativi, otvorena je mogućnost za vizionarskim i futurističkim pogledima na budućnost.

Sve detalje o natječaju možete pogledati na službenim stranicama.

Back To Top