Preuzimanje Obrazloženja natječajnih radova

28.11.2013. Obrazloženje natječajnih radova

Ovdje možete preuzeti Obrazloženja natječajnih radova

Preuzimanje Obrazloženja natječajnih radova

28.11.2013. Obrazloženje natječajnih radova

Ovdje možete preuzeti Obrazloženja natječajnih radova

Preuzimanje Konačnog izvješća natječaja

28.11.2013. Konačno izvješće

Ovdje možete preuzeti Konačno izvješće natječaja

Preuzimanje Konačnog izvješća natječaja

28.11.2013. Konačno izvješće

Ovdje možete preuzeti Konačno izvješće natječaja

Odgovori na pitanja natjecatelja

06.08.2013. Natječajne podloge, Pitanja & odgovori

Preuzimanje Odgovora na pitanja natjecatelja

Odgovori na pitanja natjecatelja

06.08.2013. Natječajne podloge, Pitanja & odgovori

Preuzimanje Odgovora na pitanja natjecatelja

Natječaj > Delta i Luka Baroš u Rijeci

10.07.2013. Vijesti

LUČKA UPRAVA RIJEKA I GRAD RIJEKA u organizaciji i provedbi DaR-a raspisuju javni, međunarodni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, anketni NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci.

Natječaj > Delta i Luka Baroš u Rijeci

10.07.2013. Vijesti

LUČKA UPRAVA RIJEKA I GRAD RIJEKA u organizaciji i provedbi DaR-a raspisuju javni, međunarodni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, anketni NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci.

Preuzimanje Općih uvjeta i Programa

10.07.2013. Opći uvjeti & program, Preuzimanje

Ovdje možete preuzeti Opće uvjete i Program natječaja.

Preuzimanje Općih uvjeta i Programa

10.07.2013. Opći uvjeti & program, Preuzimanje

Ovdje možete preuzeti Opće uvjete i Program natječaja.

Preuzimanje natječajnih podloga

10.07.2013. Natječajne podloge, Preuzimanje

Ovdje možete preuzeti natječajne podloge.

Preuzimanje natječajnih podloga

10.07.2013. Natječajne podloge, Preuzimanje

Ovdje možete preuzeti natječajne podloge.

Sadržaj natječajne dokumentacije

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Natječajna dokumentacija sadrži: Opće uvjete natječaja, Program natječaja i Natječajne podloge

Sadržaj natječajne dokumentacije

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Natječajna dokumentacija sadrži: Opće uvjete natječaja, Program natječaja i Natječajne podloge

Opći uvjeti natječaja

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

Opći uvjeti natječaja

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

Rokovi

09.07.2013. Rokovi

Rok predaje natječajnih radova je utorak 22. listopada 2013. godine do 17:00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), Dežmanova 2a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, bez obzira na način dostave rada, s napomenom: ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ DELTA – NE OTVARAJ.

Rokovi

09.07.2013. Rokovi

Rok predaje natječajnih radova je utorak 22. listopada 2013. godine do 17:00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), Dežmanova 2a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, bez obzira na način dostave rada, s napomenom: ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ DELTA – NE OTVARAJ.

 
Copyright © DAR
Foto by Damir Krizmanić
Društvo arhitekata Rijekaa
Ivana Dežmana 2a,
Rijeka, 51000, Hrvatska
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: (099) 665 55 67
OIB: 02738753386 , MB: 03347761
e-Mail: info@d-a-r.hr