skip to Main Content

ARHITEKTURA U RIJECI 1991-2018: online publikacija

Kako bi barem malo olakšali ove dane koje većinom provodimo zatvoreni u svojim domovima, dijelimo s vama publikaciju Arhitektura u Rijeci 1991-2018 u online obliku. Publikacija prati istoimenu izložbu, a nastala je kroz suradnju Sekcije i studenata sa Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Izdana je nakladi Društva arhitekata Rijeka u studenom 2019. godine.

Izbor prezentiranih projekata rezultat je istraživanja dostupnog publiciranog materijala kojeg su studenti istraživali kao zadatak kroz jedan semestar. Izabrani objekti su grupirani prema programu (kultura, sport, obrazovanje, stanovanje, religija, industrija, javni prostor) i označeni odgovarajućom bojom, te su predstavljeni kroz analitičke osvrte studenata i prikupljene vizualne materijale, nacrte i fotografije. Uz publikaciju dolazi i pripadajuća karta grada na kojoj su označeni obrađeni lokaliteti, a poziva nas na novo čitanje grada i (barem zasad) virtualnu šetnju njegovim prostorima.

Nadamo se da ćete uživati!

→ Publikacija Arhitektura Rijeke 1991-2018
→ Karta Arhitektura Rijeke 1991-2018

urednik: Luka Skansi

koordinacija: Gorana Stipeč Brlić

koncept i dizajn: Martina Mataija, Ana Orlić, Damian Sobol Turina

priprema nacrta: Ana Orlić, Mia Bećirević, Katarina Šantić, Andrea Šepić

autori tekstova: Anita Huzjak, Anja Štefančić, Ivona Lenardić, Katarina Čubranić, Loris Derenčinović, Marta Horvat, Marina Pilar, Marko Smoljan, Irena Radoslav, Renata Kmet, Bruno Raguž, Valentina Sablić

izdavač: Društvo arhitekata Rijeka
mjesto i godina: Rijeka, prosinac 2019.

partneri: Hrvatska komora arhitekata (odbor Rijeka), Fruhwald d.o.o., Studentski kulturni centar Rijeka, Filozofski fakultet Rijeka

Back To Top