skip to Main Content

8. Stručni simpozij o zelenoj gradnji – “EKONOMSKI ISPLATIVA ENERGETSKA OBNOVA”

Rijeka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Srijeda, 29.04.2015, 09:00-15:00

Mini simpozij o zelenoj gradnji, održati će se u Rijeci, 29. travnja 2015. godine od 09,00 do 15,00 sati, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Glavna tema simpozija je „Ekonomski isplativa energetska obnova“.

Na simpoziju će, između ostalog, biti riječi o aktualnim natječajima za bespovratna sredstva, financijskim aspektima zelene gradnje, proizvodima i tehnologijama za potizanje ekonomski isplative energetske obnove u segmentu zelene gradnje.

Simpozij se boduje sa 2 boda „sukladno odredbi Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008), Tablici bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja r. br. 11.“

Simpozij je BESPLATAN za sve sudionike.

Za sudjelovanje na simpoziju potrebno je ispuniti prijavni obrazac.

Program stručnog simpozija i obrazac putem kojeg se možete prijaviti pronađite na službenoj stranici simpozija:
Stručni simpozij o zelenoj gradnji – Rijeka

Hrvatski savjet za zelenu gradnju / Croatia Green Building Council
www.gbccroatia.org

Back To Top