skip to Main Content

33. izborna skupština UHA-e

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo vas da dostavite prijedloge izbornih lista za predsjednika/cu, 1. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Nakladništva) i 2. dopredsjednika/cu (voditelj/ica Stručnog savjeta) Udruženje hrvatskih arhitekta.

Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika/cu i dva dopredsjednika/ce mora biti zaprimljena u Tajništvu UHA-e najkasnije 4. prosinca 2013. do 16h.

Izborna lista može biti poslana preporučenom poštom ili dostavljena osobno u sjedištu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačća 3/1, Zagreb.

PROPOZICIJE:
Kandidat/kinja mora biti redoviti član društva članice UHA-e (podmirena članarina za 2013. godinu) i može biti kandidiran/a isključivo na jednoj listi.

Predsjednik/ca i dopredsjednici/ce biraju se putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat/kinja za predsjednika/cu kao nositelj liste i kandidati za 1. i 2. dopredsjednika/ce.

Izborna lista mora sadržavati:
– popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima,
– životopise kandidata i
– prijedlog programa rada za period od dvije godine.

Zaprimanjem u Tajništvu UHA-e liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine i javnost bit će obaviješteni putem web sjedišta UHA-e i oglasne ploče najkasnije 7 dana prije održavanja Izborne Skupštine.

Izborna Skupština održat će se 14.12.2013. u 11 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata.

Napomena:

Na 32. Redovitoj Skupštini UHA-e, 2.ožujka 2013. godine usvojen je izmijenjen Statut UHA-e, a 24. listopada 2013. ovjeren od strane Gradskog ureda za opću upravu te time postao pravovaljan. Novim Statutom predviđene su izborne liste umjesto dosadašnjih pojedinačnih isticanja kandidata.

Novi Statut UHA-e naći ćete na stranicama http://www.uha.hr/mail/UserFiles/file/UHA-STATUT_2013.pdf, a svi potrebni materijali za Skupštinu bt će dostavljeni delegatima 15 dana prije Skupštine.

U Zagrebu, 25.11.2013.
Hrvoje Hrabak, predsjednik UHA-e

> Dnevni red

Back To Top