Popis knjiga u knjižari Društva arhitekata Rijeka

 • 100 najljepših katedrala na svijetu, Marušić L., 2008
 • 100 najljepših trgova svijeta, Veble 2008.
 • A Peripheral Moment, Rupnik I., 2010.
 • Alvaro Siza – kapelica “Zorkovac”, Arhitekst, 2008.
 • Arhitekt Ignjat Fischer, Bagarić M., Muzej za umjetnost i obrt, 2011
 • Arhitektonski fakultet u Zagrebu – Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma, Studijski programi, AF, 2008.
 • Arhitektonski Fokus Krešimira Rogine, 2011.
 • Arhitektura / Kazimir Ostrogović, Udruženje hrvatskih arhitekata, 2008.
 • Arhitektura tranzicije – Randić Turato, Mimica, Frampton, Glavan, Arhitekst, 2000.
 • BF Studio, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.
 • Čudesne građevine svijeta, Capodiferro A., 2005.
 • Dvorci svijeta, Guadalur G., Reina G., 2006.
 • Džamonja u Rijeci, Muzej Grada Rijeka, 1999.
 • European Conference Of Leading Architects Award For The Use Of Render / Plaster In Architecture, 2011.
 • Gradski projekti, Grad Rijeka, 2006.
 • Hrvatska arhitektonska knjiga, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2000.
 • Izložba natječajnih radova za idejno arhitektonsko rješenje višestambenih građevina po programu POS-a na Škurinjskom Plasu i Donjoj Drenovi, 2008.
 • Krpanje grada, Društvo arhitekata Rijeka, 2008.
 • Lexicon Of Architects – Atlas Of 20th Century Croatian Architecture, Uchytil, Barišić Marenić, Kahrović, Sveučilište u Zagrebu, 2011.
 • My Light, Dan Skira, Arhitekst, 2010.
 • Nagrađena hrvatska arhitektura 90-09, UHA, Školska knjiga 2011.
 • Stari grad moje mladosti, 1998.
 • Suvremena hrvatska arhitektura – Testiranje stvarnosti, Mrduljaš, Mimica, Rusan, Arhitekst, 2007.
 • The Book Of Design, Koos U., Richter K., 2001.
 • Umjetnička Rijeka 19. stoljeća, Vižintin B., 1993.
 • Zagreb – gradski projekti, Jukić, Smode Cvitanović, Grad Zagreb i Arhitektonski fakultet, 2011.
 • Zagreb – stanovanje u gradu i stambena naselja, Jukić, Mlinar, Smokvina, Grad Zagreb i Arhitektonski fakultet, 2011
 • Zbirka croquisa, Kreitmayer T., Dani Orisa Lone Rovinj, 2012.
 • Zbirka testova razredbenih ispita Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, AF, 2010.
 • Županija primorsko-goranska, Izdavački centar Rijeka,1996.


Ostavi komentar

Trebate biti ulogirani da biste ostavili komentar.