skip to Main Content

1 x DONACIJA = 1 x MAKETA – Akcija prikupljanja sredstava za stradale u potresu

Objavljujemo popis i galeriju svih dostupnih maketa  riječkih arhitektonskih ureda koje vam poklanjamo za svaku uplaćenu donaciju namijenjenu obnovi potresom pogođenog područja!

Pozivamo sve koji su voljni financijski pomoći da isto učine uplatom na račun DAR-a, sa obaveznom naznakom u opisu plaćanja da je uplata donacija. Žiro račun Društva je: HR6724840081104685292. Sva prikupljena sredstva će se uplatiti Fondu za obnovu od potresa.

Željenu maketu rezervirajte putem maila: info@d-a-r.hr i potom ju nakon donacije preuzmite prema dogovoru s našom tajnicom (mail: info@d-a-r.hr ili telefonski na broj +385 95 391 1235).

U nastavku objave pogledajte galeriju maketa. Makete je također moguće pregledati i u izlozima DAR-a.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 Škola Veli vrh, Pula – rezervirano

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Hrvoje Sedlić, Idis Turato


2 Trgovački centar Plodine

 

 

 

autori: Josip Mičetić, Marko Liović, Idis Turato


3 Chicago Gap

autori: Ida Križaj Leko, Idis Turato


4 Spomenik domovini – rezevirano

autori: Vedran Hubicki, Marko Liović, Josip Mičetić, Nikola Štefanac, Idis Turato


5 Muzej Apoksiomena, natječaj – rezervirano


autori: Janko Jelić, Saša Randić, Hrvoje Sedlić, Ana Staničić, Idis Turato


6 Muzej Apoksiomena – rezervirano

autori: Marko Liović, Josip Mičetić, Ana Staničić, Idis Turato


7 Bedrock house

autori: Marko Liović, Idis Turato


8 Paviljon na Krku

autori: Marko Liović, Idis Turato


9 Lječilište Veli Lošinj

autori: Zlatko Kozina, Josip Mičetić, Marko Liović, Idis Turato


10 Vinotel Gospoja

autori: Nika Dželalija, Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Hrvoje Sedlić, Idis Turato


11 Vinotel Gospoja

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Hrvoje Sedlić, Idis Turato


12 Drvena kuća

autori: Kristijan Mamić, Josip Mičetić, Nikola Štefanac, Idis Turato


13+15 Kuća na Krku

autori: Marko Liović, Idis Turato


14 Kuća na Lošinju

autori: Josip Mičetić, Idis Turato

16 Vinarija i hotel Roxanich – rezervirano

autori: Nikola Štefanac, Tomislav Stepić, Vedran Hubicki, Ljupcho Sacharovski, Katarina Šantić, Irena Marković, Aleksandra Ajzen- hamer, Martina Mataija, Marijana Krizmanić, Kristijan Mamić, David Naglić, Idis Turato

17 Vinarija i hotel Roxanich – rezervirano

autori: Nikola Štefanac, Tomislav Stepić, Vedran Hubicki, Ljupcho Sacharovski, Katarina Šantić, Irena Marković, Aleksandra Ajzen- hamer, Martina Mataija, Marijana Krizmanić, Kristijan Mamić, David Naglić, Idis Turato

18 Vinarija i hotel Roxanich

autori: Nikola Štefanac, Tomislav Stepić, Vedran Hubicki, Ljupcho Sacharovski, Katarina Šantić, Irena Marković, Aleksandra Ajzen- hamer, Martina Mataija, Marijana Krizmanić, Kristijan Mamić, David Naglić, Idis Turato

19 Vinarija i hotel Roxanich

autori: Nikola Štefanac, Tomislav Stepić, Vedran Hubicki, Ljupcho Sacharovski, Katarina Šantić, Irena Marković, Aleksandra Ajzen- hamer, Martina Mataija, Marijana Krizmanić, Kristijan Mamić, David Naglić, Idis Turato

20 Škola na Krku

autori: Leora Dražul, Saša Randić, Idis Turato

21 Streljana na Grobniku

autori: Josip Mičetić, Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Hrvoje Sedlić, Idis Turato

22 Kompleks Žrnovnica

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

24 Nest and cave – podijeljeno

autori: Ida Križaj Leko, Ana Staničić, Marko Liović, Idis Turato

25 Nest and cave – rezervirano

autori: Ida Križaj Leko, Ana Staničić, Marko Liović, Idis Turato

26 Hotel Park

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

27 Blok Badel

autori: Janko Jelić, Ida Križaj Leko, Kristina Štrokov, Idis Turato

28 Stambeni blok Peškera

autori: Krešimir Damjanović, Ida Križaj Leko, Idis Turato

29 Sveučilišni kampus u Rijeci

 

autori: Nika Dželalija, Janko Jelić, Kristina Skrokov, Ana Staničić, Idis Turato

30 Kuća u Matuljima – podijeljeno

autori: Petar Mišković, Saša Randić, Idis Turato

31 Lapidarij Novigrad

autori: Leora Dražul, Siniša Glušica, Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

32 Kuća +++

autori: Marko Liović, Idis Turato

33 Kuća u Kostreni

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

34 Motel Panorama – MEKCI

autori: Marko Liović, Irena Marković, Josip Mičetić, Ljupcho Sacharovski, Idis Turato

35 Studentsko naselje u Rijeci

autori: Leora Dražul, Siniša Glušica, Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

36 Vrtić na Krku

autori: Aleksandra Ajzenhamer, Marijana Krizmanić, Irena Marković, Dora Sipina, Idis Turato

37 Stambene zgrade na Krku

autori: Marko Liović, Idis Turato

38 Aula Ivana Pavla II. – rezervirano

autori: Iva Čuzela, Siniša Glušica, Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

40 Vrtić u Čavlima

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Gorjana Drašković, Ana Staničić, Idis Turato

41 Tehnološki centar u Rijeci

autori: Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

42 Kompleks Progres na Krku

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

43 Kuća u Rijeci – podijeljeno (?)


autori: Dražen Draganić, Marijana Krizmanić, Martina Mataija, Idis Turato

44 Kuća u Rijeci – podijeljeno (?)


autori: Jakov Matas, Idis Turato

45 Dom umirovljenika na Voloskom

autori: Marko Liović, Josip Mičetić, Idis Turato

46 Hartera 1 – rezervirano


autori: Goran Lisica Fox, Damir Martinović Mrle, Saša Randić, Gordan Resan, Ivan Šarar, KLJB, Idis Turato

47 Hartera 2 – rezervirano


autori: Goran Lisica Fox, Damir Martinović Mrle, Saša Randić, Gordan Resan, Ivan Šarar, KLJB, Idis Turato

48 DKC Hartera – rezervirano


autori: Ida Križaj Leko, Idis Turato

49 Punta Umag


autori: Zlatko Kozina, Marko Liović, Josip Mičetić, Idis Turato

50 Park Peškera

autori: Leora Dražul, Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

51 Ljetna pozornica Opatija – rezervirano

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

52 Kompleks Periska

autori: Gorjana Drašković, Janko Jelić, Ida Križaj Leko, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

53 Continous hotel

autori: Vedran Hubicki, Enia Kukoč, Kristijan Mamić, Josip Mičetić, Iva Radošević, Ljupcho Sacharovski, Nikola Štefanac, Idis Turato

55 Centar novih tehnologija u Novom Vinodolskom

autori: Ida Križaj Leko, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

56 Kuća turizma u Poreču

autori: Zlatko Kozina, Marko Liović, Josip Mičetić, Idis Turato

57 Kuća na Krku

autori: Janko Jelić, Idis Turato

59 Trgovački centar na Kukuljanovu

autori: Leora Dražul, Siniša Glušica, Saša Randić, Gordan Resan, Idis Turato

60 HEP na Martinkovcu

autori: Siniša Glušica, Saša Randić, Idis Turato

62 Garaža Kastav – rezervirano

autori: Marijana Krizmanić, Ugo Uljančić, Martina Mataija, David Naglić, Dora Sipina, Idis Turato

63 Sjedište Adris Grupe

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

64 Hotel Navis

autori: Marko Liović, Marko Miškulin, Sabina Marov, Nikola Štefanac, Idis Turato

65 Kuća na Voloskom

autori: Marijana Krizmanić, Irena Marković, Idis Turato

66 Kuća Gumno

autori: Marko Liović, Idis Turato

67 Kuća Gumno

autori: Marko Liović, Idis Turato

68 Natječaj u Portugalu

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Oliver Čikeš, Idis Turato

70 Muzej Apoksiomena – rezervirano

autori: Marko Liović, Josip Mičetić, Ana Staničić, Idis Turato

71 Dani arhitekture Sarajevo

autori: Martina Mataija, Idis Turato

72 Dvorana Krk

autori: Ida Križaj Leko, Josip Mičetić, Marko Liović, Iva Peručić, Idis Turato

73 Kamenolom Voz – rezervirano

autori: Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

74 Novi grad

autori: Gorjana Drašković, Ida Križaj Leko, Ana Staničić, Idis Turato

75 Kinodvorana Novigrad

autori: Josip Mičetić, Dora Sipina, Ana Staničić, Idis Turato

76 Vrtić Katarina Frankopan

 

autori: Iva Franolić, Janko Jelić, Saša Randić, Gordan Resan, Ana Staničić, Idis Turato

77 Bazeni Njivice – rezervirano

autori: Marijana Krizmanić, Luka Dušević Idis Turato

78 Spomenik domovini

 

autori: Vedran Hubicki, Marko Liović, Josip Mičetić, Nikola Štefanac, Idis Turato

Back To Top