Tijela

Upravljačka tijela Društva arhitekata Rijeka temeljem izbora na Skupštini 11.11.2014. su slijedeća:

predsjednik
Gordan Resan

dopredsjednica
Jana Mikuličić

upravni odbor
Petra Karuza
Mara Kučan Smešny
Marija Peranić
Gordan Turčić
Ljupčo Sačkarovski

odbor kontrole
Ida Križaj
Ana Staničić
Tatjana Rakovac

sud časti
Tihomil Kreitmayer
Vjera Kučan
Miroslav Štimac

web uredništvo
Gordan Turčić, Gordan resan