ARHITEKTONSKI NATJEČAJ za IDEJNO RJEŠENJE NOVE ZGRADE unutar kompleksa INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb

Raspisan je natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja NOVE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 54

Ev.broj nabave EBN-11-2016-MV
Registarski broj natječaja HKA 35-16/ZG-A/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, OIB: 49508397045, Telefon: 01/4569 000, Fax: 01/4594 301, koje zastupa ministar, prof.dr.sc. Pavo Barišić, kontakt petar.sokic@mzos.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupa,predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr.

SVE OSTALE INFORMACIJE POTRAŽITE NA STRANICI PROVODITELJAOstavi komentar