Mašinske utopije

Od dizajna forme do dizajna procesa

Gramazio Kohler Research je istraživačka grupa na ETH-u u Zürichu koja se već 10 godina zajedno sa studentima bavi razvijanjem novih tehnika digitalne fabrikacije primjenjivima na arhitektonsko mjerilo te njihovim utjecajima na rad arhitekata i samu arhitekturu. Koristeći standardne industrijske robote, već desetljećima u uporabi u auto- i drugim industrijama, te koncentrirajući se na tehnike aditivne fabrikacije, ova grupa istražuje kako moderna tehnologija može redefinirati ulogu arhitekta, kao projektanta-graditelja, u dizajnera procesa više nego dizajnera formi. Ovaj pro-tehnološki pristup se vraća ne samo paradigmi Bauhausa već i tradiciji srednjovjekovnih majstora-graditelja, a udaljava se od samo-reflektirajućeg stava u arhitekturi karakterističnim za post-modernizam. Predavanje će se baviti zadnjim 5 godinama istraživanja grupe kroz rad Luke Piškoreca.

http://gramaziokohler.arch.ethz.ch/

predavanje_MasinskeUtopije_plakat1

Biografija:

Luka Piškorec je arhitekt koji živi i radi u Zürichu. Studirao je arhitekturu na Arhitektonskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao 2011. na Švicarskom Federalnom Institutu (ETH) u Zürichu. Od tada radio  je kao asistent kod Gramazio Kohler Research gdje predaje kolegij koji se bavi primjenom tehnika digitalne fabrikacije u arhitekturi. O svojem radu na institutu predavao je između ostaloga i na École nationale supérieure des Beaux-Arts u Parizu te na Graduate School of Design na Harvardu. Od rujna 2015. vodit će novi post-diplomski program MAS Digital Fabrication na ETH-u.

http://lukapiskorec.com/

Predavanje mladog arhitekta Luke Piškoreca u organizaciji DaR-a 31.ožujka 2015. u 18:30

Veselimo se Vašem dolasku!

p.s. pogledajte foto izvještaj s održanog predavanja u prilogu desno.



Ostavi komentar