O baštini u Vijećnici

Projekt “O baštini u vijećnici – ciklus javnih predavanja o spomenicima Rijeke”, predstavlja početak sustavnog prezentiranja renesansne i barokne spomeničke baštine Rijeke i okolice. Nizom od 12 besplatnih jednosatnih predavanja koja će se održavati u Gradskoj vijećnici, stručni predavači će na jasan i razumljiv način široj javnosti prezentirati spomeničku baštinu kasnog srednjeg i ranog novog vijeka.

Projekt koji provodi Katedra za umjetnost ranog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci uz podršku Grada Rijeke predstavili su u Salonu Grada prof. dr. sc. Nina Kudiš, predstojnica Katedre za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta; doc. dr. sc. Damir Tulić koji je voditelj projekta; ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Odjela za kulturu Grada Rijeke Nikolina Radić Štivić te pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar.

 

Popis tema izlaganja po datumima:

 • 8. travnja 2014. u 19 sati
  Marijan Bradanović: Rijeka u prvoj polovici 18. stoljeća
 • 30. travnja 2014. u 19 sati
  Krasanka Majer Jurišić, Petar Puhmajer: Arhitektura upravne zgrade nekadašnje Rafinerije šećera u Rijeci
 • 14. svibnja 2014. u 19 sati
  Nina Kudiš: Zidni oslik u upravnoj zgradi nekadašnje Rafinerije šećera u Rijeci
 • 28. svibnja 2014. u 19 sati
  Damir Tulić: Štukature u upravnoj zgradi nekadašnje Rafinerije šećera u Rijeci
 • 11. lipnja 2014. u 19 sati
  Iva Jazbec: Riječka benediktinska vezilačka radionica
 • 10. rujna 2014. u 19 sati
  Damir Tulić: Barokizacija riječkih crkava: mramorni oltari i skulpture
 • 24. rujna 2014. u 19 sati
  Marijan Bradanović: Novosti o Rijeci u doba renesanse
 • 15. listopada 2014. u 19 sati
  Mateja Jerman: Riznica trsatskih franjevaca
 • 29. listopada 2014. u 18 sati
  lvan Braut: Nadgrobne ploče iz klaustra nekadašnjeg augustinskog samostana u Rijeci
 • 12. studenog 2014.
  Željko Bistrović: Urbanistički razvoj Rijeke od 15. do početka 17. stoljeća
 • 26. studenog 2014. u 18 sati
  Nina Kudiš: Slikar Serafin Schon
 • 10. prosinca 2014. u 18 sati
  Dubravka Botica: Sakralna arhitektura 17. i 18. stoljeća u Rijeci


Ostavi komentar