4. Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci

Pozivamo Vas da sudjelujete na  IV. znanstvenom kolokviju Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2013./2014. ati u srijedu, 22. siječnja 2014. s početkom u 13,30 sati u zgradi Građevinskog fakulteta, predavaonica 003, Radmile Matejčić 3, Rijeka.

Tema kolokvija: Architectural Regeneration: an international perspective

Gost predavač: Dr Aylin Orbasli, Reader in Architectural Regeneration, School of Architecture, Faculty of Technology, Design and Environment, Oxford Brookes University

Jezik predavanja: engleski

Poziv

Životopis Dr Aylin Orbasli

Sažetak predavanjaOstavi komentar