PPŽ – Od strategije do realizacije

Hrvatska komora arhitekata, Područni odbor Rijeka i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja organiziraju seminar na temu:

PPŽ – OD STRATEGIJE DO REALIZACIJE stručna prezentacija novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije (SN 32/13.)

u srijedu, 4. prosinca 2013. godine u Rijeci, u dvorani Transadrije, Riva Boduli 1 od 9,00 sati.

Sudjelovanje na seminaru je bez kotizacije.

Seminar se u Programu stručnog usavršavanja HKA boduje s osam (8) bodova iz građevinsko – tehničke regulative.

Potrebno je prijaviti se na web stranici Komore http://www.arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/prijava-na-skupove/ ili word prijavnicom u prilogu.

Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, prednost prisustvovanja imaju arhitekti.

> PrijavnicaOstavi komentar