09.07.2013.
Rokovi

Rokovi

Početak natječaja

Početak natječaja je 05. srpnja 2013., te je utvrđen kao datum slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Predaja natječajnih radova  

Rok predaje natječajnih radova je utorak 22. listopada 2013. godine do 17:00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), Dežmanova 2a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, bez obzira na način dostave rada, s napomenom: ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ DELTA – NE OTVARAJ.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 25. studenog 2013. godine.

Mjesto za preuzimanje natječajnih podloga  

Opći uvjeti natječaja objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na web stranici Lučke uprava Rijeka, www.portauthority.hr, www.mojadelta.com, na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr  kao i na web stranici Društva arhitekata Rijeka, www.d-a-r.hr.

Kompletne natječajne podloge (Opće uvjete, Programski zadatak i podloge) natjecatelji mogu preuzeti sa web stranice Društva arhitekata Rijeka www.d-a-r.hr od 09. srpnja 2013.g.

Podloge natječaja su besplatne. Sve ostale informacije natjecatelji mogu dobiti putem maila natjecaj@d-a-r.hr.

Mjesto za postavljanje pitanja i odgovori

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 26. srpnja 2013 godine na email

natjecaj@d-a-r.hr.

Odgovori bit će dostupni svim natjecateljima od 07. kolovoza 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), te na web stranici Društva arhitekata Rijeka www.d-a-r.hr na za to predviđenom mjestu.

Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove i ne donese svoje mišljenje i Odluku o nagradama. Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje. Ovlašteni predstavnici Raspisivača, nakon zaprimanja odluke Ocjenjivačkog suda, pristupaju utvrđivanju sposobnosti nagrađenih natjecatelja u skladu s formalno-pravnim uvjetima iz natječajne dokumentacije (Općih uvjeta natječaja). Raspisivač donosi Odluku o odabiru i dostavlja je svim natjecateljima.

Obavijest o rezultatima natječaja objavljuje se u EOJN, u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi. Također, o rezultatima natječaja Raspisivač izvješćuje javnost objavom istih na web stranici Društva arhitekata Rijeka www.d-a-r.hr, na web stranici Lučke uprave Rijeka,  www.portauthority.hr, www.mojadelta.com, web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr i objavom u “Novom listu”. Raspisivač donosi odluku o odabiru i šalje je svim natjecateljima.

Izložba natječajnih radova

Svi natječajni radovi bit će prezentirani na izložbi natječajnih radova nakon objave rezultata natječaja u roku od mjesec dana po završetku natječaja. O datumu i mjestu održavanja izložbe kao i razgovora s Ocjenjivačkim sudom natjecatelji će biti posebno obaviješteni, a obavijest će biti objavljena i na web stranicama Društva arhitekata Rijeka www.d-a-r.hr.

Nenagrađeni radovi

Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji mogu podići u roku od 15 dana od završetka izložbe ili im se isti na njihov zahtjev i o njihovom trošku mogu poslati poštom, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

 
Copyright © DAR
Foto by Damir Krizmanić
Društvo arhitekata Rijekaa
Ivana Dežmana 2a,
Rijeka, 51000, Hrvatska
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: (099) 665 55 67 (izvršna tajnica)
OIB: 02738753386 , MB: 03347761
e-Mail: info@d-a-r.hr