09.07.2013.
Opći uvjeti & program

Sadržaj natječajne dokumentacije

Natječajna dokumentacija sadrži slijedeće priloge:

A. Opći uvjeti natječaja

1. Opći uvjeti
2. Rokovi
3. Nagrade
4. Ocjenjivački sud
5. Dokumentacija
6. Sadržaj natječajnog rada
7. Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova
8. Oprema natječajnog rada
9. Razlozi isključenja natjecatelja  i obvezni  dokumenti koji se prilažu
10.   Odredbe o sposobnosti natjecatelja i obvezni  dokumenti koji se prilažu
11.   Završne odredbe

Prilog 1. Izjava o nekažnjavanju

B. Program natječaja

1.  Uvodni tekst
2. Programski zadatak

A/    namjena područja Delte i Luke Baroš (PPU),

B/    detaljna namjena površina (GUP)

C/    urbanistički pokazatelji gradnje građevina i uređnja površina (GUP),

D/    planerske procedure (PPU, GUP),

E/    urbanistički pokazatelji i uvjeti smještaja i gradnje prema tipologiji građevina i površina

C. Natječajne podloge   

1.   Povijesni i urbani razvoj Delte
2.   Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta
3.   Podatci o uređaju za proćišćavanje voda (UPOV)
4.  Konzervatorski elaborat za područje Delte i Luke Baroš
5.  Geotehnički izvještaj
6.  Utjecaj mora i vjetra na obalni pojas područja Delte i Luke Baroš
7.   Nacrti:

7.1.  Geodetska podloga 1:1000 (dwg)
7.2.  Snimak pročelja dijela objekta u arealu Delta (dwg)
7.3.  Situacija UPOV

8.   Fotodokumentacija
9.   Orto-foto snimak
10. Slike za fotomontažu

 
Copyright © DAR
Foto by Damir Krizmanić
Društvo arhitekata Rijekaa
Ivana Dežmana 2a,
Rijeka, 51000, Hrvatska
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: (099) 665 55 67 (izvršna tajnica)
OIB: 02738753386 , MB: 03347761
e-Mail: info@d-a-r.hr